Podsklad ALTA BALKAN

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA BALKAN
ISIN: SI0021400146
Skladi.com oznaka: puba

Prejšnje ime sklada

Publikum Balkan, ALTA BALKAN SELECT

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Obrobni trgi (Balkan,...)

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,75 %

Pretekli donosi

VEP: 0,68 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,09
Letos: + 2,18
Eno leto: -2,91
Tri leta: + 3,13
Pet let: + 8,55

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,13 %)

Naložbena politika

Vzajemni sklad je delniški vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno v delnice podjetij s področja Balkana (ta regija vključuje Hrvaško, BiH, Makedonijo, Srbijo in Črno Goro, Slovenijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo).

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje