Podsklad ALTA PHARMA-TECH

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA PHARMA-TECH
ISIN: SI0021400856
Skladi.com oznaka: pust

Prejšnje ime sklada

Publikum Sci & Tech, ALTA SCI &TECH, ALTA TECH, ALTA HEALTHCARE

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Farmacija in IT

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 1,77 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,34
Letos: + 3,15
Eno leto: + 0,40
Tri leta: -9,81
Pet let: + 53,98

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH je sektorski podsklad, ki ima svojo naložbeno politiko omejeno na delnice podjetij iz tehnoloških panog, kamor uvrščamo predvsem računalniško industrijo (programska in strojna oprema, elektronika, internet, telekomunikacije, zdravstvo), farmacijo in biotehnologijo. Ta podjetja so ključna za tehnološki napredek, ta pa je gonilna sila gospodarske rasti. Tehnološki sektor je zaradi močnih bilanc in želje netehnoloških podjetij po optimizaciji poslovanja krizo prebrodil v boljšem stanju kakor ostale panoge. Naložbe v delnice perspektivnih rastočih podjetij s področja znanosti in tehnologije, kakor tudi v manjša podjetja z velikim razvojnim potencialom, so odlična naložbena priložnost za najširši krog vlagateljev.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje