Podsklad ALTA USA

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA USA
ISIN: SI0021400864
Skladi.com oznaka: puus

Prejšnje ime sklada

Publikum USA

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 1,98 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,43
Letos: -1,14
Eno leto: -0,18
Tri leta: -0,30
Pet let: + 60,55

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA USA (Publikum USA) je regionalni podsklad. Najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz ZDA. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 20 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje