Vzajemni sklad Raiffeisen Active-Commodities

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Active-Commodities
ISIN: AT0000A0H0S9
Skladi.com oznaka: raaco

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Materiali

Vstopni strošek

5,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,25 %

Pretekli donosi

VEP: 59,68 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,10
Letos: -0,28
Eno leto: + 7,84
Tri leta: -4,53
Pet let: -35,74

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad deluje kot sklad skladov, ki stremi k rednim prihodkom ob zmerni rasti kapitala. Sredstva večinoma vlaga v vrednostne papirje sektorjev energetike, agrarnih produktov ter plemenitih in industrijskih kovin ter surovin. Sklad je primeren za institucionalne in zasebne vlagatelje. Investicijski horizont je vsaj 8 let.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja