Vzajemni sklad Raiffeisen Europa Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Europa Aktien
ISIN: AT0000785225
Skladi.com oznaka: raea

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 246,93 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,10
Letos: -3,10
Eno leto: + 1,38
Tri leta: + 7,09
Pet let: + 45,70

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad vlaga v evropska podjetja, ki so v svetovnem merilu dobro ocenjena in jih izbira na osnovi natančnih analiz. Čeprav je vlaganje pretežno usmerjeno v delnice v evrih (brez valutnega tveganja), je pričakovati visoka tečajna nihanja (razvoj tečaja delnic in valutnih tečajev). Sklad je primeren za obdobje vlaganja, daljše od 10 le

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja