Vzajemni sklad Raiffeisen Euro Corporates

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Euro Corporates
ISIN: AT0000712534
Skladi.com oznaka: raec

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

3,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje


Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,72 %

Pretekli donosi

VEP: 204,38 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,17
Letos: -0,80
Eno leto: + 1,91
Tri leta: + 4,00
Pet let: + 14,81

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad Raiffeisen-Euro-Corporates vlaga v obveznice podjetij z višjo kreditno sposobnostjo (Investment Grade) v evrih. Bonitetno tveganje je manjše. Vlagatelji večinoma pridobivajo zaradi večjih možnosti donosov v primerjavi z državnimi obvezniškimi portfelji. Ker se vlaga izključno v obveznice, ki se izdajajo v evrih, ni valutnega tveganja. Sklad je primeren za vlaganje v obdobju najmanj 5 let.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja