Vzajemni sklad Raiffeisen Emerging Markets Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Emerging Markets Aktien
ISIN: AT0000497268
Skladi.com oznaka: raema

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

5,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 275,45 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,02
Letos: + 0,83
Eno leto: + 4,27
Tri leta: + 2,94
Pet let: + 14,33

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien je globalni delniški sklad za Emerging Markets. Vsebuje mednarodne delnice, ki vlagajo v Emerging Markets Azije, Latinske Amerike, Evrope in Srednjega Vzhoda. Druge regije ali dežele upoštevamo kot dodatek. Za povečanje diverzifikacije, izbiramo naslove z vidika dežel ter dejavnosti. Zato je sklad primeren za vlagatelje, kateri želijo izkoristiti visoke možnosti donosov iz vlaganj v delnice in pri tem zavestno sprejmejo visoka nihanja tečajev (razvoj tečajev delnic in valutnih tečajev), z obzorjem vlaganja od 10 let.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja