Vzajemni sklad Raiffeisen Energie Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Energie Aktien
ISIN: AT0000688684
Skladi.com oznaka: raena

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Energija

Vstopni strošek

5,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje


Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 116,60 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,79
Letos: -7,65
Eno leto: -7,86
Tri leta: -13,31
Pet let: -28,42

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad vlaga v naslove mednarodnih podjetij, katera spadajo v področje proizvajalcev in oskrbovalcev z energijo. Ponudniki pokrivajo naslednja področja: nafta in plin, oskrbovanje z električno energijo, plinom ter opremljanje. Pri izbiri naslovov sledimo dosledno stilu od spodaj navzgor, kateri temelji na natančni analizi podatkov posebnih za podjetja in delno tudi temeljnih makroekonomskih podatkov. V primerjavi z globalno vlagajočem delniškem skladu računamo z znatno višjimi tečajnimi nihanji, na podlagi omejenega težišča na dejavnosti in valutne komponente. Z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja