Vzajemni sklad Raiffeisen EuroPlus Rent

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen EuroPlus Rent
ISIN: AT0000689971
Skladi.com oznaka: raepr

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

2,50%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,6 %

Pretekli donosi

VEP: 13,85 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,07
Letos: -0,36
Eno leto: -0,43
Tri leta: -2,40
Pet let: + 5,73

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Vlaga se v obvezniške trge v Evropi, vrednostne papirje z evro območja, ki sestavljajo večinski del portfelja, v nekatere evropske valute (npr. v dansko krono, britanski funt) in v valute novih (vzhodnoevropskih) članic EU, zaradi česar je valutno tveganje manjše. Pri naložbenem obdobju nad 5 let je sklad idealen za investitorje, ki iščejo alternativo čistemu evroobvezniškemu skladu.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja