Vzajemni sklad Raiffeisen Eurasien Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Eurasien Aktien
ISIN: AT0000745872
Skladi.com oznaka: raeua

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

5,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 245,03 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,08
Letos: -0,62
Eno leto: + 6,15
Tri leta: + 4,70
Pet let: + 26,31

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Raiffeisen-Eurasien-AktienFonds (prej Raiffeisen-Konvergenz-Aktien) vlaga sredstva sklada v delnice v svetovnem merilu dobro ocenjenih podjetij iz držav s podobnim gospodarskim in političnim razvojem. Ob tem je vlaganje s približno dvema tretjinama premoženja sklada usmerjeno na razvijajoča se tržišča Rusije in Kitajske. Dodatno se vlaga tudi v države, kot so Poljska, Madžarska, Češka in Turčija. Poleg pozitivnih razvojnih možnosti je treba računati z občutno višjimi tečajnimi nihanji zaradi valutnega tveganja in tveganja s tečajem delnic.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja