Vzajemni sklad Raiffeisen Global Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Global Aktien
ISIN: AT0000785266
Skladi.com oznaka: raga

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

4,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 292,90 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,75
Letos: -3,84
Eno leto: -0,40
Tri leta: -0,54
Pet let: + 50,69

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Vlaganje poteka v svetovne delnice. Regionalna težišča so Severna Amerika, Evropa in Japonska. Prednost imajo naložbe v delnice dobro ocenjenih podjetij, ki po panožni in državni lokaciji zagotavljajo široko razpršenost po vsem svetu. Sklad je idealen za vlagatelje, ki želijo dolgoročno izkoristiti razmeroma visoke možnosti donosov in se hkrati zavedajo visokih nihanj tečajev (razvoj tečajev delnic in valut).

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja