Vzajemni sklad Raiffeisen Global Mix

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Global Mix
ISIN: AT0000785381
Skladi.com oznaka: ragm

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

3,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,25 %

Pretekli donosi

VEP: 113,19 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,60
Letos: -1,39
Eno leto: + 1,27
Tri leta: + 3,19
Pet let: + 30,93

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad vlaga približno polovico sredstev v svetovne obveznice in delnice. Regionalna težišča so Severna Amerika, Evropa in Japonska. Delniški dodatki v višini 50 % in mednarodna valutna razpršenost občutno vplivata na skupni razvoj sklada. Ob vlaganju, daljšem od 8 let, je sklad idealen za mednarodno naravnane vlagatelje.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja