Vzajemni sklad Raiffeisen Global Rent

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Global Rent
ISIN: AT0000785340
Skladi.com oznaka: ragr

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,72 %

Pretekli donosi

VEP: 98,55 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,15
Letos: -1,92
Eno leto: -6,24
Tri leta: -6,99
Pet let: + 8,27

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Vlaganja potekajo v obveznice, razpršene po vsem svetu. Težišča so Severna Amerika, Evropa in Japonska. Prednost imajo dolžniki z odlično do zelo dobro boniteto, tako znaša delež državnih obveznic več kot 50 odstotkov. Ob naložbenem obdobju najmanj 5 let je sklad idealen za vlagatelje, ki želijo izkoristiti razmeroma visoke možnosti donosa ob hkratnem tečajnem tveganju

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti



Skladi z enako stopnjo tveganja