Vzajemni sklad Raiffeisen Osteuropa Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Osteuropa Aktien
ISIN: AT0000785241
Skladi.com oznaka: raoa

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

5,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 278,81 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,39
Letos: -0,14
Eno leto: + 3,23
Tri leta: + 8,45
Pet let: -11,60

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sredstva sklada se vlagajo v delnice podjetij v tranzicijskih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Vlagatelji med drugim pridobivajo dobiček tako zaradi višje gospodarske rasti v teh državah kot zaradi primerljivo bolj atraktivnega vrednotenja delnic. Sklad je primeren za vlagatelje, ki želijo pridobiti zaradi rasti in priložnosti, ki jih ponuja Vzhodna Evropa, a se obenem zavedajo možnosti tečajnih nihanj (pri naslednjih državah kandidatkah za vstop v EU).

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti



Skladi z enako stopnjo tveganja