Vzajemni sklad Raiffeisen Pazifik Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Pazifik Aktien
ISIN: AT0000764170
Skladi.com oznaka: rapa

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 189,42 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,11
Letos: -0,59
Eno leto: + 12,62
Tri leta: + 18,00
Pet let: + 65,55

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Raiffeisen-Pazifik-AktienFonds vlaga v naslove temeljnih atraktivno ocenjenih podjetij iz prostora tihega oceana. Na podlagi velikosti razvitih trgov v tihem oceanu izhaja težišče na Japonski od povpračno okoli 80 %. Poleg Raiffeisen-Europa-Aktien in Raiffeisen-US-Aktien, je sklad bistveni delež za kritje treh svetovno najbolj pomembnih regij za vlaganja. V primerjavi z globalno vlagajočem delniškem skladu računamo z znatno višjimi tečajnimi nihanji, na podlagi omejenega težišča na dejavnosti in valutne komponente. Z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja