Vzajemni sklad Raiffeisen Infrastruktur Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Infrastruktur Aktien
ISIN: AT0000A09ZL0
Skladi.com oznaka: rkei

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Industrija

Vstopni strošek

4,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 202,27 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,37
Letos: -4,16
Eno leto: + 1,33
Tri leta: + 13,04
Pet let: + 51,13

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Investicijski sklad vlaga najmanj 2/3 premoženja sklada – po odbitku likvidnih sredstev – v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti na novo nastajajočih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike, Evrope in Bližnjega in Srednjega Vzhoda in ki so dejavne v panogah transporta, telekomunikacij, oskrbe, energetike, zdravstva in drugih dejavnosti, ki služijo izgradnji in vzdrževanju infrastrukture. Investicijski sklad dalje vlaga največ 1/3 premoženja sklada v obveznice (straight bonds) ter v spremenljive in opcijske obveznice.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja