Vzajemni sklad Raiffeisen Europa SmallCap

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Europa SmallCap
ISIN: AT0000639000
Skladi.com oznaka: rkesc

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Mala podjetja

Vstopni strošek

5,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 310,18 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,88
Letos: -1,87
Eno leto: + 10,87
Tri leta: + 24,61
Pet let: + 67,28

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Investicijski sklad vlaga pretežno v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje malo ali srednje kapitaliziranih podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja