Vzajemni sklad Raiffeisen Osteuropa Rent

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen Osteuropa Rent
ISIN: AT0000740667
Skladi.com oznaka: rkor

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški rastoči trgi ali nižja boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,96 %

Pretekli donosi

VEP: 269,28 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,37
Letos: -1,64
Eno leto: -1,29
Tri leta: + 0,48
Pet let: + 5,29

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Vlaga se predvsem v obveznice srednje- in vzhodnoevropskih držav v tranziciji (npr. Madžarska, Poljska), poleg tega pa še v državah, kot so Rusija, Turčija, Bolgarija, Hrvaška idr. Težišče so naslednje države kandidatke pristopnice k Evropski uniji. Vlagatelji pridobivajo dobiček iz visoke obrestne stopnje v teh državah, vendar je treba pri tem računati na visoka tečajna nihanja (valutno in bonitetno tveganje).

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja