Vzajemni sklad Raiffeisen TopDividende-Aktien

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Raiffeisen TopDividende-Aktien
ISIN: AT0000495304
Skladi.com oznaka: rktda

Družba za upravljanje

Raiffeisen Capital Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,00%
• 25% popusta za vplačila nad 10.000 EUR
• 50% popusta za vplačila nad 30.000 EUR
• popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 155,98 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,18
Letos: -4,86
Eno leto: + 3,03
Tri leta: -2,08
Pet let: + 43,30

Banka skrbnica in strošek bank

Raiffeisen banka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Investicijski sklad vlaga pretežno v delnicam in obveznicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi, pri čemer je težišče na delnicah z visokimi pričakovanji donosa.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja