Podsklad Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility
ISIN: LU0090980383
Skladi.com oznaka: saci

Prejšnje ime sklada

EEF Eq China [R]

Družba za upravljanje

Eurizon Capital

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

1,50% za vpla?ila do 50.000 EUR
1,00% za vpla?ila nad 50.000,01 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,80 %

Pretekli donosi

VEP: 136,95 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: + 0,18
Letos: + 4,98
Eno leto: + 15,32
Tri leta: + 10,12
Pet let: + 56,51

Banka skrbnica in strošek bank

State Street Bank Luxembourg S.A. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Čista sredstva tega podsklada se vlagajo predvsem v različne lastniške instrumente in instrumente, povezane z lastniškimi instrumenti, vključno na primer z delnicami in obveznicami, zamenljivimi v delnice, ki so jih izdali izdajatelji v Hongkongu in na celinski Kitajski ali kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v Hongkongu in na celinski Kitajski ali se z njimi trguje na drugem organiziranem trgu v Hongkongu in v celinskem delu Kitajske. Podsklad vlaga največ 10% svojih čistih sredstev v domače delnice celinske Kitajske, kar vključuje A-delnice.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja