Podsklad EEF Bd EUR Short Term [R]

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
EEF Bd EUR Short Term [R]
ISIN: LU0097116437
Skladi.com oznaka: saebt

Družba za upravljanje

Eurizon Capital

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,50% za vpla?ila do 50.000 EUR
1,00% za vpla?ila nad 50.000,01 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,00 %

Pretekli donosi

VEP: 140,95 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: 0,00
Letos: -0,21
Eno leto: -0,73
Tri leta: -2,36
Pet let: + 0,33

Banka skrbnica in strošek bank

State Street Bank Luxembourg S.A. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja