Podsklad EEF Bd EUR Medium Term [R]

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
EEF Bd EUR Medium Term [R]
ISIN: LU0012017942
Skladi.com oznaka: saemt

Družba za upravljanje

Eurizon Capital

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,50% za vpla?ila do 50.000 EUR
1,00% za vpla?ila nad 50.000,01 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,10 %

Pretekli donosi

VEP: 337,67 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: + 0,03
Letos: -0,22
Eno leto: + 0,01
Tri leta: -1,33
Pet let: + 5,72

Banka skrbnica in strošek bank

State Street Bank Luxembourg S.A. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja