Podsklad EEF Cash USD [R]

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
EEF Cash USD [R]
ISIN: LU0097116601
Skladi.com oznaka: sald

Družba za upravljanje

Eurizon Capital

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

0,50% za vpla?ila do 50.000 EUR
0,20% za vpla?ila nad 50.000,01 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,80 %

Pretekli donosi

VEP: 101,27 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,40
Letos: -2,53
Eno leto: -12,65
Tri leta: -14,57
Pet let: + 2,18

Banka skrbnica in strošek bank

State Street Bank Luxembourg S.A. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja