Podsklad Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
ISIN: LU0090981274
Skladi.com oznaka: sapea

Prejšnje ime sklada

EEF Eq Emerging Asia [R]

Družba za upravljanje

Eurizon Capital

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

1,50% za vplačila do 50.000 EUR
1,00% za vplačila nad 50.000,01 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,80 %

Pretekli donosi

VEP: 208,91 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: + 0,42
Letos: + 1,83
Eno leto: + 5,60
Tri leta: + 2,67
Pet let: + 35,66

Banka skrbnica in strošek bank

State Street Bank Luxembourg S.A. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sredstva tega podsklada se vlagajo predvsem v različne lastniške instrumente in instrumente, povezane z lastniškimi instrumenti, vključno z na primer delnicami in obveznicami, zamenljivimi v delnice, ki so jih izdali izdajatelji v državah z razvijajočimi se trgi ali ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v eni od teh držav, če ti trgi po oceni družbe za upravljanje izpolnjujejo merila primernosti, določena v členu 41(1) Zakona o KNP z dne 17. decembra 2010.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja