Podsklad EEF Cash EUR [R]

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
EEF Cash EUR [R]
ISIN: LU0042866854
Skladi.com oznaka: savl

Družba za upravljanje

Eurizon Capital

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

0,50% za vpla?ila do 50.000 EUR
0,20% za vpla?ila nad 50.000,01 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,80 %

Pretekli donosi

VEP: 111,81 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,01
Letos: -0,19
Eno leto: -0,68
Tri leta: -1,53
Pet let: -1,70

Banka skrbnica in strošek bank

State Street Bank Luxembourg S.A. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja