Podsklad Triglav Obvezniški

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Obvezniški
ISIN: SI0021400062
Skladi.com oznaka: tgo

Prejšnje ime sklada

Abanka Skladi Obvezniški

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

2
Nizko nihajni - Državne obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi in komercialni zapisi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

2,00% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,50% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,50% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,00% pri vplačilu od 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,25 %

Pretekli donosi

VEP: 5,57 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,09
Letos: -0,54
Eno leto: + 0,08
Tri leta: + 0,01
Pet let: + 9,17

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja