Podsklad Triglav Renta

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Renta
ISIN: SI0021400054
Skladi.com oznaka: tgr

Prejšnje ime sklada

Triglav Evropa, Abanka Skladi Fleksibilni, Abanka Skladi Uravnoteženi razviti trgi

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Razviti trgi in obrobni trgi

Vstopni strošek

3,00% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
2,75% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
2,50% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,25% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,00% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,50% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,50% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,00% pri vplačilu od 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 14,61 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,70
Letos: -1,55
Eno leto: -0,41
Tri leta: + 3,07
Pet let: + 30,68

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje