Podsklad Triglav EM Potrošne dobrine

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav EM Potrošne dobrine
ISIN: SI0021401474
Skladi.com oznaka: trepd

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Potrone dobrine

Vstopni strošek

4,0% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
3,5% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
3,0% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,5% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,0% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,5% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,5% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,0% pri vplačilu do 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 12,48 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,04
Letos: -2,50
Eno leto: + 1,97
Tri leta: -4,87
Pet let: + 4,27

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Triglav EM Potrošne dobrine je sektorski in regionalni delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje visokih donosov z naložbami v sektor potrošnih dobrin na najhitreje rastočih globalnih trgih. Naložbe sklada so torej regionalno usmerjene, pretežno v delnice podjetij iz sektorja osnovnih in širokih potrošnih dobrin (oziroma sektorja potrošnje) na hitro rastočih svetovnih trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje