Podsklad Triglav Evropa

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Evropa
ISIN: SI0021400633
Skladi.com oznaka: trev

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
2,75% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
2,50% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,25% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,00% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,50% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,50% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,00% pri vplačilu od 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,25 %

Pretekli donosi

VEP: 14,18 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,06
Letos: -4,12
Eno leto: -1,59
Tri leta: -7,51
Pet let: + 34,16

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje