Podsklad Triglav Money Market EUR

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Money Market EUR
ISIN: SI0021401516
Skladi.com oznaka: trmm

Prejšnje ime sklada

Abanka Skladi Denarni EURO

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

1
Nizko nihajni - Pretežno bančni depoziti
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

0,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,2 %

Pretekli donosi

VEP: 10,30 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: 0,00
Letos: 0,00
Eno leto: -0,19
Tri leta: -0,13
Pet let: + 1,99

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje