Podsklad Triglav Rastoči trgi

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Rastoči trgi
ISIN: SI0021400096
Skladi.com oznaka: trrt

Prejšnje ime sklada

Abanka Skladi Baltinord, Abanka Skladi Afrika in Srednji Vzhod

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

3,00% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
2,75% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
2,50% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,25% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,00% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,50% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,50% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,00% pri vplačilu od 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 5,63 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,74
Letos: + 1,62
Eno leto: + 9,77
Tri leta: + 5,19
Pet let: + 18,59

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Delniški vzajemni sklad Triglav Rastoči trgi je globalni delniški sklad, zato bodo njegove naložbe osredotočene v delnice podjetij in v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov s sedežem na enem od hitro rastočih svetovnih trgov. Z ozirom na sedež izdajatelja bodo naložbe vzajemnega sklada v vrednostne papirje geografsko omejene na naslednje razvijajoče trge: Ciljni delež od vrednosti sredstev vzajemnegasklada Latinska Amerika - 21% Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod, Afrika - 26% Azija in Pacifik - 53% s tem, da bo imel vzajemni sklad največ 10% sredstev naloženih v delnicah izdajateljev s sedežem na enem od razvijajočih se trgov Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Bližnjega Vzhoda, Afrike, Azije in Pacifka. Preberite prospekt!

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje