Podsklad PSP ŽIVA delniški sklad

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
PSP ŽIVA delniški sklad
ISIN: SI0021401243
Skladi.com oznaka: zi

Družba za upravljanje

Primorski skladi d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

2,30 %
0,50 % v primeru prenosa sredstev med vzajemnimi skladi, ki jih upravlja DZU

Izstopni stroški

1,00 % (največ) za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let
- 0,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let
- 0,00 %, če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v skladu najmanj pet let

Upravljalska provizija

1,8 %

Pretekli donosi

VEP: 20,93 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,16
Letos: -3,59
Eno leto: -0,28
Tri leta: + 7,36
Pet let: + 38,52

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,10 %)

Naložbena politika

Sklad bo zbrana sredstva nalagal pretežno v delnice. Naložbe Sklada ne bodo omejene na določeno panogo, kakor tudi ne geografsko. Portfelj bo diverzificiran, sestavljale pa ga bodo naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom. Cilj Sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobičkov in dividend ter deloma iz obresti. Upravljalec bo razmerje med obema vrstama naložb v okviru spodaj navedenih omejitev prilagajal v odvisnosti od stanja na kapitalskih trgih. Razmerje med naložbami Sklada v vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in izdajateljev izven Republike Slovenije, ni vnaprej določeno, odvisno je od razmer na trgih vrednostnih papirjev.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje