Podsklad Infond Global

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Global
ISIN: SI0021401128
Skladi.com oznaka: ingk

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR


Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 10,15 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,09
Letos: -1,54
Eno leto: + 0,24
Tri leta: + 6,92
Pet let: + 18,19

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,03 %)

Naložbena politika

Infond Global je mešani fleksibilni globalni podsklad. Naložbe so razpršene med delnice, obveznice in denar, brez panožne omejitve. Sklad omogoča upravljavcem fleksibilno prilagajanje strukture naložb glede na pričakovano relativno donosnost naložbenih razredov.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno