Podsklad Infond Europa

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Europa
ISIN: SI0021400492
Skladi.com oznaka: kbe

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,25 %

Pretekli donosi

VEP: 4,76 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,46
Letos: -3,50
Eno leto: -0,13
Tri leta: -4,55
Pet let: + 18,62

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Infond €uropa je delniški vzajemni sklad. Njegove naložbe so razpršene v vrednostne papirje evropskih družb in niso panožno omejene. Premoženje vzajemnega sklada je naloženo predvsem v delnice, ki predstavljajo najmanj 75 odstotkov vseh naložb vzajemnega sklada, vzajemni sklad pa vlaga tudi v obveznice in druge manj tvegane oblike naložb. Vzajemni sklad Infond €uropa je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v prihodnost močnega evropskega gospodarstva in zaupajo v razvite evropske kapitalske trge. Namenjen je vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in vlagajo sredstva na daljši rok. Priporočljivo obdobje naložbe v enote vzajemnega sklada Infond €uropa je 5 let in več.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno