Podsklad KD Balkan

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Balkan
ISIN: SI0021400229
Skladi.com oznaka: kdba

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Obrobni trgi (Balkan,...)

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
2,50% 2.000,00 do 3.999,99 EUR
2,00% 4.000 do 12.499,99 EUR
1,50% 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% za 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0,00%

Upravljalska provizija

2,49 %

Pretekli donosi

VEP: 2,69 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,09
Letos: + 3,46
Eno leto: -12,49
Tri leta: + 2,93
Pet let: + 38,66

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno