Podsklad KD Corporate Bonds

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Corporate Bonds
ISIN: SI0027100013
Skladi.com oznaka: kdcb

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

največ 2,00%

Izstopni stroški

0,00%

Upravljalska provizija

1,00 %

Pretekli donosi

VEP: 1,00 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,07
Letos: 0,00
Eno leto: + 0,24
Tri leta: NP
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Podsklad KD Corporate Bonds je namenjen vlagateljem, ki želijo investirati v naložbe s fiksnim donosom. Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem portfelja podjetniških obveznic, ki predstavljajo vsaj 70%, skupaj z državnimi obveznicami pa vsaj 90% sredstev sklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno