Podsklad KD Indija - Kitajska

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Indija - Kitajska
ISIN: SI0021400955
Skladi.com oznaka: kdik

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
2,50% 2.000,00 do 3.999,99 EUR
2,00% 4.000 do 12.499,99 EUR
1,50% 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% za 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 2,36 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,98
Letos: + 1,72
Eno leto: + 15,12
Tri leta: + 5,38
Pet let: + 63,89

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

KD Indija - Kitajska je delniški vzajemni sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno