Podsklad KD Latinska Amerika

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Latinska Amerika
ISIN: SI0021400989
Skladi.com oznaka: kdla

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
2,50% 2.000,00 do 3.999,99 EUR
2,00% 4.000 do 12.499,99 EUR
1,50% 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% za 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0,00%

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 1,38 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,79
Letos: + 2,99
Eno leto: -1,43
Tri leta: + 12,72
Pet let: -3,50

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Naložbe vzajemnega sklada bodo usmerjene pretežno v finančne instrumente (delnice in delniške investicijske sklade), ki se nanašajo na izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje Latinske Amerike bodo predstavljale najmanj 80 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada, najmanj 85 % pa bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Naložbe v druge odprte (ciljne) investicijske sklade skupaj ne bodo presegle 10 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno