Podsklad KD Surovine in energija

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Surovine in energija
ISIN: SI0021400252
Skladi.com oznaka: kdse

Prejšnje ime sklada

KD Nova energija

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Energija in materiali

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
2,50% od 2.000,00 do 3.999,99 EUR
2,00% od 4.000 do 12.499,99 EUR
1,50% od 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,25% od 30.000,00 do 39.999,99 EUR
1,00% od 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,75% od 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% od 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,89 %

Pretekli donosi

VEP: 4,50 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,52
Letos: -5,66
Eno leto: -5,12
Tri leta: -8,21
Pet let: -2,39

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno