Podsklad KD Vzhodna Evropa

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Vzhodna Evropa
ISIN: SI0021400963
Skladi.com oznaka: kdvze

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi in obrobni trgi

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
2,50% 2.000,00 do 3.999,99 EUR
2,00% 4.000 do 12.499,99 EUR
1,50% 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% za 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,150 %

Pretekli donosi

VEP: 1,19 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,60
Letos: -0,83
Eno leto: + 1,95
Tri leta: + 10,95
Pet let: -5,56

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbe vzajemnega sklada bodo usmerjene pretežno v finančne instrumente (delnice in delniške investicijske sklade), ki se nanašajo na izdajatelje iz vzhodnoevropskih držav. Te države poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic Evropske unije zajemajo še Rusijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Makedonijo. Te naložbe bodo skupaj predstavljale najmanj 80 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada, pri čemer največ 20 % tiste s področja zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Makedonija). V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Zato bodo najmanj 85 % sredstev predstavljale naložbe v delnice in delniške investicijske sklade. Naložbe v druge odprte (ciljne) investicijske sklade skupaj ne bodo presegle 10 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Naložbe prav tako ne bodo sektorsko omejene.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno