Podsklad KD Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Bond
ISIN: SI0021400302
Skladi.com oznaka: kmkd

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

2,00% za vplačila do 1.999,99 EUR
1,75% od 2.000,00 do 3.999,99 EUR
1,50% od 4.000,00 do 12.499,99 EUR
1,25% od 12.500,00 do 29.999,99 EUR
1,00% od 30.000,00 do 39.999,99 EUR
0,75% od 40.000,00 do 99.999,99 EUR
0,50% od 100.000,00 do 199.999,99 EUR
0,00% od 200.000,00 EUR in več

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,85 %

Pretekli donosi

VEP: 18,40 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: + 0,02
Letos: -0,05
Eno leto: + 3,92
Tri leta: + 2,09
Pet let: + 22,99

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno