Podsklad NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi
ISIN: SI0021401102
Skladi.com oznaka: mxp

Družba za upravljanje

NLB Skladi d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Rastoi trgi in obrobni trgi

Vstopni strošek

2,25% do 5.000 EUR
1,90% do 10.000 EUR
1,70% do 15.000 EUR
1,50% do 20.000 EUR
1,30% do 30.000 EUR
1,10% do 500.000 EUR
0,90% do 100.000 EUR
0,70% do 200.000 EUR
0,40% do 500.000 EUR
0,25% do 1.000.000 EUR
0,00% nad 1.000.000 EUR

Oprostitev plačila vstopnih stroškov ne velja za vlagatelje, ki vplačujejo tak znesek z varčevalnim načrtom.

Izstopni stroški

1,00% do 50.000 EUR
0,50% do 200.000 EUR
0,25% nad 200.000 EUR

Upravljalska provizija

1,75 %

Pretekli donosi

VEP: 27,11 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,41
Letos: -2,29
Eno leto: + 5,39
Tri leta: + 15,40
Pet let: + 34,35

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,21 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno