Podsklad ALTA.SI

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA.SI
ISIN: SI0021401425
Skladi.com oznaka: nfd1

Prejšnje ime sklada

ALPEN.SI

Družba za upravljanje

ALTA skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Obrobni trgi (Balkan,...)

Vstopni strošek

3%

Izstopni stroški

3%

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 0,93 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,91
Letos: + 1,00
Eno leto: -5,19
Tri leta: + 2,27
Pet let: + 36,38

Banka skrbnica in strošek bank

INTESA SANPAOLO BANK ( 0,00 %)

Naložbena politika

Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100% sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarju in denarnih ustreznikih. Najmanj 80% sredstev sklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa. Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10% sredstev naloži v ciljne sklade.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno