Podsklad NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
ISIN: SI0021401565
Skladi.com oznaka: nlov

Družba za upravljanje

NLB Skladi d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Brez
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,50%

Izstopni stroški

0,50%

Upravljalska provizija

1,5 %

Pretekli donosi

VEP: 5,76 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,12
Letos: -2,23
Eno leto: -7,55
Tri leta: -1,93
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno