Podsklad Infond SpecialOpportunities Flexible

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond SpecialOpportunities Flexible
ISIN: SI0021401169
Skladi.com oznaka: peso

Prejšnje ime sklada

Perspektiva SpecialOpportunities

Družba za upravljanje

KBM Infond DZU d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00% do 4.000,00 EUR
2,50% od 4.000,00 do 20.000,00 EUR
2,00% od 20.000,00 do 40.000,00 EUR
1,50% od 40.000,00 do 100.000,00 EUR
1,00% do 100.000,00 do 200.000,00 EUR
0,50% od 200.000,00 do 400.000,00 EUR
0,25% nad 400.000,00 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,9 %

Pretekli donosi

VEP: 5,52 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,45
Letos: -1,10
Eno leto: + 0,04
Tri leta: + 12,50
Pet let: + 23,63

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno