Vzajemni sklad Infond PBGS

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond PBGS
ISIN: SI0021400039
Skladi.com oznaka: prgl

Prejšnje ime sklada

Probanka Globalni

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000 EUR
2,50% za vplačila od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Izstopni stroški

3,00%

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 0,85 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,20
Letos: -4,54
Eno leto: + 0,27
Tri leta: + 2,51
Pet let: + 23,40

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno