Podsklad PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov
ISIN: SI0021401268
Skladi.com oznaka: psop

Družba za upravljanje

Primorski skladi d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Razviti trgi in obrobni trgi

Vstopni strošek

največ 2,30 %
0,50 % v primeru prenosa sredstev med vzajemnimi skladi, ki jih upravlja DZU

Izstopni stroški

1,00 % (največ) za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let
- 0,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let
- 0,00 %, če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v skladu najmanj pet let

Upravljalska provizija

1,20 %

Pretekli donosi

VEP: 5,83 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,60
Letos: -2,51
Eno leto: + 0,47
Tri leta: + 0,60
Pet let: + 29,84

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,10 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno