Podsklad Triglav Azija

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Azija
ISIN: SI0021400138
Skladi.com oznaka: traz

Prejšnje ime sklada

Abanka Skladi Azija

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

4,0% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
3,5% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
3,0% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,5% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,0% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,5% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,5% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,0% pri vplačilu do 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 5,50 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,55
Letos: + 1,66
Eno leto: + 12,21
Tri leta: + 9,37
Pet let: + 42,02

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Delniški vzajemni sklad Triglav Azija je regionalni delniški sklad. Sredstva bo nalagal pretežno v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na področje Azije. Področje Azije predstavljajo države Kitajska, Indija, Rusija, Japonska, Hong Kong, Singapur, Koreja, Malezija, Tajvan, Tajska, Nova Zelandija, Avstralija, Indonezija, Pakistan in Filipini.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno