Podsklad Triglav Balkan

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Balkan
ISIN: SI0021400112
Skladi.com oznaka: trba

Prejšnje ime sklada

Abanka Skladi Evropski trgi v razvoju

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Obrobni trgi (Balkan,...)

Vstopni strošek

4,0% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
3,5% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
3,0% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,5% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,0% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,5% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,5% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,0% pri vplačilu do 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 3,13 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,90
Letos: + 0,32
Eno leto: + 1,87
Tri leta: + 5,25
Pet let: + 6,30

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Delniški vzajemni sklad Triglav Balkan je regionalni delniški sklad. Naložbe vzajemnega sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij, ki imajo sedež na enem od razvijajočih se trgov JV Evrope in v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na te trge. Naložbe bodo tako pretežno usmerjene v izdajatelje s področja Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Makedonije, Romunije, Bolgarije, Turčije in Grčije.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno