Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Triglav Svetovni razviti trgi
ISIN: SI0021400088
Skladi.com oznaka: trsv

Prejšnje ime sklada

Triglav Svetovni, Abanka Skladi Svetovni

Družba za upravljanje

Triglav Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

3,00% pri vplačilu do 9.999,99 EUR
2,75% pri vplačilu do 29.999,99 EUR
2,50% pri vplačilu do 49.999,99 EUR
2,25% pri vplačilu do 69.999,99 EUR
2,00% pri vplačilu do 99.999,99 EUR
1,50% pri vplačilu do 199.999,99 EUR
0,50% pri vplačilu do 999.999,99 EUR
0,00% pri vplačilu od 1.000.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,50 %

Pretekli donosi

VEP: 6,42 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,25
Letos: -2,43
Eno leto: + 0,23
Tri leta: + 6,35
Pet let: + 47,48

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Delniški vzajemni sklad Triglav Svetovni je globalni delniπki sklad, zato bodo njegove naložbe osredotočene v delnice podjetij in v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov s sedežem na enem od razvitih svetovnih trgov. Z ozirom na sedež izdajatelja bodo naložbe vzajemnega sklada v vrednostne papirje geografsko omejene na naslednje razvite trge: Ciljni delež od vrednosti sredstev vzajemnega sklada Severna Amerika - 55% Evropa - 31% Azija in Pacifik - 14% s tem, da bo imel vzajemni sklad največ 10% sredstev naloženih v delnicah izdajateljev s sedežem na enem od razvijajočih se trgov Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Bližnjega Vzhoda, Afrike, Azije in Pacifka. Preberite prospekt!

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Razno